PREAMBULE

V roce 2008 se skupina osobností různého profesního zaměření potkala na akcích proti odvolání tehdejšího ředitele zooparku Přemysla Rabase a proti skandálnímu podnájmu Kamencového jezera na padesát let. To byly poslední kapky, které rozhodly o tom, že se odhodlali rozbít chomutovskou klientelu ODS a ČSSD (reprezentovanou jmény Novák, Řápková, Fojtík, Vaňhová, Mareš a Houska).

Založili občanské sdružení PRO Chomutov a jeho název pak v roce 2010 propůjčili úspěšné kandidátce, která získala 20 % hlasů (8 mandátů). Po čtyřech letech důsledné opoziční práce, pak i přes neférové nakupování hlasů pro kandidáty ČSSD, další volby v roce 2014 PRO Chomutov vyhrál s 27 procenty hlasů (11 mandátů) a do primátorského křesla usedl jeho lídr Daniel Černý. Jak v opozici, tak ve vedení města vždy PRO Chomutov důsledně hájil zájmy občanů a odmítal zákulisní dohody na dojení rozpočtu města. Koaliční partneři z ANO a KSČM se proto v polovině funkčního období raději domluvili s ČSSD a hnutím NOVÝ SEVER na obnovení starých pořádků. PRO Chomutov se tak ocitl znovu v opozici.

Některé známé tváře tak mohly navázat na svá předchozí neblahá působení a znovu usednout ve vedení města. Po těchto zkušenostech však PRO Chomutov posílil a žádá o vaši podporu již potřetí, a to v podobě širokého sdružení nezávislých kandidátů, demokratických stran a hnutí, neboť práce pro město a jeho občany má spojovat a nikoliv rozdělovat. Nepochybně všichni chceme v našem městě žít spokojeně, bezpečně a důstojně. Naši kandidáti jsou chomutovští občané, kteří usilují o řešení problémů, které Chomutov trápí.

Věříme, že dostaneme ještě silnější mandát a změníme naše město k lepšímu. Volte PRO Chomutov pro lepší Chomutov.

 

PROGRAM PRO CHOMUTOVÁKY 2018 - 2022

1. Zamezíme obchodu s chudobou

➡️ Máme velký problém s obchodníky s chudobou, kteří bezohledně ničí mezilidské soužití především na sídlištích. Zatlačíme na politiky a úředníky, kteří o této problematice rozhodují. Rozšíříme městský bytový fond na úkor spekulantů. Situace je dlouhodobě neudržitelná, zhoršovala se mnoho let a její řešení nebude rychlé ani jednoduché. Je ale potřeba už začít! Nikdo jiný to za nás nevyřeší.


  2. Posílíme školy jako přirozená centra dění ve vašem okolí

  ➡️ Každá ze základních škol má jiný problém. Vyřešíme jejich individuální potřeby, ať se jedná o posílení mzdové nebo materiální oblasti či investic. Školy se stanou jak centrem vzdělávání ve svém obvodu, tak centrem sportování dětí i dospělých a místem setkávání.


   3. Oživíme střed města a zachráníme lázně

   ➡️ Střed Chomutova je takřka prázdný. Pustili jsme se do obnovy kina Praha s tím, že z něho vznikne kulturní centrum. To nyní dokončíme. Najdeme společnou řeč s majiteli ostatních nemovitostí (často nevyužívaných) a podnikateli v centru. V centru budeme pořádat kulturní a společenské akce.

   ➡️ Zachráníme budovu městských lázní. Unikátní stavba s jedinečnou polohou v parku si zasluhuje lepší péči. Bývalé i současné vedení města nechává lázně chátrat bez snahy s nimi cokoliv udělat. Oživení lázní přinese vzpruhu zmrtvělému středu města.


    4. Postaráme se o větší bezpečnost v ulicích

    ➡️ Mnoho z nás Chomutováků se ve městě necítí bezpečně. My podpoříme více strážníků v ulicích, budou vidět v terénu. Represe je stejně důležitá jako prevence.


     5. Čisté a zelené město

     ➡️ Naše město stále neodpovídá požadavkům jeho občanů na čistotu a příjemné prostředí. Zajistíme důsledný úklid všech částí města. Rozšíříme parky a zeleň pro lepší klima ve městě.


      6. Vrátíme lesk Kamencovému jezeru a zooparku

      ➡️  Kamencové jezero a Podkrušnohorský zoopark ztratily svůj původní lesk. Vrátíme jim dobré jméno a našim perlám dáme lesk. Propojíme oba areály, čímž vznikne skvělý prostor pro Chomutováky i návštěvníky města.

       7. Rychlejší MHD a více cyklostezek

       ➡️ MHD bude rychlejší a dostupnější. Zpracujeme Plán udržitelné mobility – aneb vize Chomutovem snadno a rychle.

       ➡️  Zklidníme dopravu v Palackého ulici, která je nebezpečná pro chodce.

       ➡️  Rozšíříme cyklostezky ve městě. Vybudujeme síť jednosměrných přírodních cyklostezek v Bezručově údolí.

        8. Hospodaříme
        s rozumem

        ➡️  Pohlídáme každou korunu. Snížíme dluh města.

        ➡️ Investovat budeme smysluplně a koordinovaně tak, že vložené peníze přinesou úspory v budoucnu.

        ➡️ Zavedli jsme participativní rozpočet. Dále ho rozšíříme.

        ➡️  Postaráme se o majetek města. Nesmí chátrat a ztrácet hodnotu. Jeho případný prodej a pronájem umožníme dle jasných pravidel.

        ➡️ Spravedlivě rozdělíme dotace do kultury, sportu, životního prostředí a sociální oblasti.

        ➡️ Dětem přispějeme na kroužky a další zájmy.

         Co jsme zvládli za 22 měsíců ve vedení města:

         • Zrušili jsme netransparentní zadávání zakázek

         • Ukončili jsme skandální smlouvu na podnájem Kamencového jezera

         • Zakázali jsme úplně hazard ve městě

         • Vypověděli jsme nevýhodné smlouvy

         • Zastavili jsme tunelování městské policie a vytvořili jsme podmínky pro navýšení počtu strážníků a modernizaci jejich vybavení

         • Snížili jsme zadlužení města

         • Vytvořili jsme transparentní systém zveřejňování i zadávání městských zakázek

         • Zavedli jsme participativní rozpočet, který občanům umožní rozhodnout o investicích

         • Vytvořili jsme systém poukázek na podporu volného času dětí a mládeže

         • Dali jsme parku T.G.M. novou tvář vybranou občany

         • Dokázali jsme zachovat ekologickou MHD a podpořili jsme zavedení bezplatné přepravy pro seniory a dárce krve

         • Zavedli jsme novou grantovou politiku pro sportování dětí a mládeže, kulturu, sociální oblast a životní prostředí

         • a mnoho dalšího…