Daň z nemovitých věcí – několik důvodů, proč ji nesnižovat

  • Město významně investuje do veřejné infrastruktury, tj. akcí pozitivně ovlivňujících život občanů – chodníky, silnice, parkoviště, cyklostezky, veřejné osvětlení, kontejnerová stání, likvidace odpadů, školská zařízení, sociální služby, dětská hřiště, zastávky MHD, kamerové systémy atd.
  • Na výše uvedené akce město v roce 2018 plánuje vynaložit 153 mil. Kč. Výnos daně, který je určen na tyto investice, představuje částku 69 mil. Kč.
  • Prostor v rozpočtu města na jeho rozvoj a údržbu majetku se zužuje, a to z důvodu tlaku na růst provozních výdajů. Jedná se především o růst osobních nákladů v návaznosti na příslušné nařízení vlády (60 mil. Kč) a také konkurenceschopnost v oblasti udržení a získávání zaměstnanců např. v profesi řidič (12 mil. Kč od r. 2016). Prokazatelná ztráta MHD se dále zvýší nákupem nových trolejbusů a autobusů. Realitou je růst nákladů na sběr, svoz, třídění a především likvidaci odpadů. Nový bazén je město nuceno dotovat již vyšší částkou (20 mil. Kč) než původní Městské lázně v období, kdy jejich provoz byl již utlumován a dotace byla nejvyšší (19 mil. Kč). Zimní a letní stadion generují vyšší náklady, než měla stará sportoviště (nárůst dotace z 5 na 13 mil. Kč, resp. z 1 na 4 mil. Kč). Stát nedokrývá náklady na provoz sociálních služeb a výkon státní správy obcí. A také několik stovek stožárů veřejného osvětlení je za hranicí své životnosti.
  • Nezodpovězená zůstává otázka výše vratek dotací na stavby v rámci IPRM Zadní Vinohrady. A to také s ohledem na skutečnost, že se tenčí objem prostředků v rezervě města. V roce 2018 totiž z ní ukrojíme (vč. splátky úvěru) téměř ¼ miliardy Kč.
  • Je skutečností, že řada měst má tuto daň nižší. Ale příjmy města je třeba vnímat v souvislostech. Tato města totiž mají např. poplatek za odpady ve výši 500 až 700 Kč na osobu, což by v našich podmínkách představovalo 25 až 35 mil. Kč ročního příjmu. U nás občané za tuto službu neplatí nic. Vlastní aktivitou dále snižovat příjmy města není v zájmu jeho udržitelného hospodaření.
  • Jedno konstatování na závěr. V letošním roce 600 obcí v ČR přistoupilo u daně z nemovitých věcí k jejímu zvýšení.

 

Vlastimil Polívka, březen 2018