Chomutov pronajme neznámé firmě pozemky na 25 let. Je to druhé Kamencové jezero

Není to tak dlouho, co se Chomutov stal známým kvůli skandální smlouvě na pronájem Kamencového jezera na padesát let za pár korun. Teď se situace opakuje, tentokrát jde o pozemky pro solární elektrárnu.

Jedná se o pozemky na bývalé skládce v Pražské ulici. Město pronajalo dvacet hektarů společnosti ADI Fuel na 25 let. Hned na svém prvním zasedání po volbách rada města schválila postoupení pronájmu firmě Energocentrum Chomutov, s.r.o. „Dle informací z veřejných registrů se jedná o společnost, která vznikla v květnu 2021. Dle poslední účetní uzávěrky je firma v mínusu a nemá žádný kapitál. Není tedy vůbec zřejmé, z jakých zdrojů bude uvedená společnost hradit předepsané nájemné,“ říká předseda zastupitelského klubu PRO Chomutov Marian Bystroń.

Veřejné dostupné informace nasvědčují tomu, že by na místě měla vzniknout solární elektrárna. Přitom ve výběrovém řízení, ve kterém vybrala Rada města společnost ADI Fuel, zamítla nabídky dalších tří společností právě na vybudování fotovoltaiky, s odkazem na územní plán.

Chomutov se tak vrací k podezřelým pronájmům, které se tady uzavíraly za éry kmotra Alexandra Nováka. Ten se rovněž aktivně věnuje solárním elektrárnám, mediálně je nejznámější načerno postavená elektrárna na Moldavě.

  • Před schválení na radě města hnutí PRO Chomutov poslalo radním otevřený dopis, aby neuzavíralo smlouvu se subjektem bez historie, nicméně radní upozornění nedbali.

Časová linka pronájmu:

  • dne 27. 4. 2020 Rada města Chomutova schválila pronájem 6 000 m2 v areálu bývalé skládky na Pražské ulici firmě ADI Fuel a.s. na vybudování kontejnerové technologie na depolymerizaci plastů
  • Rada města Chomutova dne 7. 9. 2021 schválila pronájem dalších téměř 20 hektarů pozemků v areálu bývalé skládky v ulici Pražská firmě ADI Fuel a.s. za účelem „vybudování několikanásobně většího ostrého provozu“ . RM dostala nabídku dalších tří společností na vybudování FVE, s odkazem na územní plán se jimi ale nezabývala
  • Přestože nájemní smlouva na téměř 20 hektarů byla radou města schválena již 7. 9. 2021, firma ADI Fuel a.s. podepsala smlouvu až 11. 8. 2022
  • Firma ADI Fuel a.s. požádala o převedení všech práv a povinností ze smlouvy na firmu Energocentrum Chomutov s.r.o.
  • Nově zvolená rada města hned na svém prvním jednání 1. 11. 2022 schválila převedení pronájmu na Energocentrum Chomutov s.r.o. (Usnesení RaMěst č. 792/22 z 1. 11. 2022)

Sdílejte prosím tento článek