Image

PROžít Chomutov společně

PRO Chomutov vznikl v roce 2008 jako občanské sdružení bojující proti klientelistickému systému na chomutovské radnici. Od roku 2010 působíme jako politické hnutí v zastupitelstvu města Chomutova.

Zvítězili jsme v komunálních volbách 2014 i v opakovaných volbách 2015 a přerušili jsme tehdejší vládu kmotrů na radnici. Od podzimu 2016 jsme opět nejsilnější opoziční stranou.

Jako zastupitelé jsme ukončili nevýhodný pronájem Kamencového jezera, úplně zakázali hazard ve městě, prosadili jsme plán přizpůsobení města na změnu klimatu a připravili participativní rozpočet.

Kromě trvající snahy o férový a transparentní chod města prosazujeme spravedlivé financování sportu, kultury a sociálních služeb.

Dlouhodobě se věnujeme životnímu prostředí ve městě včetně současného boje proti spalovně plastů. Usilujeme o návrat života do centra města a záchranu budovy chomutovských lázní. Neméně důležité je pro nás zajištění dobrého vzdělání všem chomutovským dětem.

PROžít Chomutov pro nás znamená být hrdý na své město, vytvářet společně bezpečné místo pro spokojený a naplněný život a snažit se Chomutov svým dětem předat v lepším stavu než je nyní.


PROčíst program

Kdo jsme

Image
MARIAN BYSTROŃ
Image
ANDREA LÖBLOVÁ
Image
VLASTIMIL POLÍVKA
Image
DAVID PALÁN
Image
JAN RÖDLING
Image
VERONIKA ROUBÍNKOVÁ
Image
MICHAL VLACH
Image
ROMAN HONZÍK
Image
JAN ŠTEFÁNEK
Image
JANA MĚŠŤANOVÁ
Image
KAREL STRAKA
Image
PAVEL NUSLAUER
Image
MAREK MALÝ
Image
PETR VESELÝ
Image
FRANTIŠEK KINDL
Image
LADISLAVA BURŠOVÁ
Image
ALENA KATELA
Image
PAVEL NOBST
Image
MARCELA VÖRÖSOVÁ
Image
VLADIMÍR KOTEN
Image
LUCIE POLÁČKOVÁ
Image
JAN SIPOS
Image
JAKUB BERAN
Image
NIKOLA KALLISTOVÁ
Image
ONDŘEJ FIALA
Image
ZUZANA DOLEJŠÍ
Image
TOMÁŠ NOVÁK
Image
MARKÉTA NĚMEČKOVÁ
Image
RADOVANA ZICHOVÁ
Image
TEREZA VRABCOVÁ
Image
JOSEF FORMAN
Image
TEREZA ZEMANOVÁ
Image
PETR TOČÍN
Image
EVA MOULISOVÁ
Image
PAVEL TOUŠKA

PROžít Chomutov společně
2022 - 2026

volební program

Image

PROžít Chomutov férově

 • Pohlídáme, aby město zadávalo zakázky čistě a spravedlivě. Naši zastupitelé ani jejich firmy se nebudou ucházet o městské zakázky.
 • Kontrola kvality stavebních prací i jiných zakázek je pro nás priorita. Již žádné stavby, které bude nutné hned po záruce nákladně opravovat.
 • Přímou finanční podporou rodin zajistíme dostupnost volnočasového vyžití všech dětí.
 • V době prudce rostoucích cen energií zajistíme energetické poradenství pro SVJ, družstva a ostatní vlastníky.
 • V roce 2015 jsme prosadili v Chomutově úplný zákaz hazardu a v loňském roce dokázali zabránit jeho návratu. Hazard v Chomutově nechceme.
 • Moderní město je transparentní. Budeme zveřejňovat usnesení orgánů města na webu a tam, kde je to možné, i s podkladovými materiály.
 • Materiály před jednáním zastupitelstva budou dostupné na webu tak, aby občané měli předem možnost si je prostudovat.
 • Zajistíme maximální propagaci a spolupráci města na pokračování akce Milostivé léto.
 • Prosadíme spravedlivé financování sportu, kultury a sociálních služeb.

PROžít Chomutov spokojeně

 • Všichni chceme chodit po opravených chodnících a jezdit po silnicích bez děr.
 • Necháme zpracovat analýzu dostupnosti malých bytů s pečovatelskou službou pro seniory. V případě potřeby budeme hledat vhodné objekty, které by sloužily jako stávající Merkur.
 • Vybudujeme startovací byty pro mladé.
 • Ulevíme přetížené cyklostezce v Bezručově údolí vybudováním sítě lesních stezek pro turisty a běžce.
 • Od počátku jsme bojovali proti bourání Městských lázní. Nyní chceme prosadit jejich smysluplného využití.
 • Vrátíme lesk lesoparku. Zoopark nepotřebuje nové stavby, ale má velký dluh v údržbě. Jeho další rozvoj se neobejde bez odborného vedení se zkušenostmi s rozvojem zoologické zahrady.
 • Z bývalého kina Praha chceme i nadále vybudovat otevřený kulturní prostor.
 • Konečně zúročíme největší devizu Chomutova, nádhernou přírodu Krušných hor. Pomocí investic do atraktivních stezek pro horskou cyklistiku (MTB trailů) vybudujeme nové sportovní vyžití pro obyvatele města a zároveň přilákáme nové návštěvníky.
 • Budeme hledat cesty, jak zajistit pro každou školu trvalou dostupnost dětského psychologa.
Image
Image

PROžít Chomutov zeleně

 • Spolu s experty najdeme cesty ke zrychlení hromadné dopravy. Nastupování jen předními dveřmi je těžkopádné a zdlouhavé.
 • Plánujeme zlepšení dopravní obslužnosti rozšířením trolejového vedení, či zavedením parciálních trolejbusů s bateriemi.
 • Dlouhodobě podporujeme cyklodopravu. Budeme chtít propojit Chomutov s cyklostezkou podél Ohře.
 • V okolí města budeme hledat další plochy pro vybudování zahrádek.
 • Vysadíme další stromy na náměstí 1. máje.
 • V roce jsme 2019 jsme vypracovali Plán přizpůsobení města na změnu klimatu. Nadále budeme dělat maximum pro udržení vody ve městě i v krajině a budeme se věnovat šetrnému nakládání s energiemi a vodou v organizacích města.
 • Budeme hledat místa pro nové vodní prvky v centru města i na sídlištích, které v letních měsících výrazně zlepšují klima ve svém okolí.
 • Při rozvoji Pražských polí budeme hledat rovnováhu mezi rekreací občanů města a zachováním cenné přírodní lokality.
 • Budeme důsledně chránit čistotu ovzduší. V Chomutově bude možné zprovoznit jen ty projekty, které neohrozí zdraví obyvatel. Odmítáme spalovnu plastů v přestrojení.
 • Městské lesy budeme spravovat s důrazem na udržení vody v krajině a zachování biodiverzity. Naším cílem je omezení zásahů do lesů na hřebenech Krušných hor.

PROžít Chomutov na sídlišti

 • Jsme si vědomi nejen špatného stavu chodníků a silnic na sídlištích, ale i malého počtu parkovacích míst. Řešení těchto problémů patří mezi naše priority.
 • Podpoříme více strážníků přímo v ulicích. Jejich osobní přítomnost v terénu je nejlepší prevencí před vznikem konfliktních situací.
 • Nejen centrum, ale i sídliště si zaslouží, aby se zde konaly kulturní a sportovní akce. Rádi bychom na sídliště přivedli také farmářské trhy.
 • Na sídlištích chybí dětská hřiště, místa pro setkávání mladých i starších, sportovní parky.
 • Budeme lépe pečovat o místní zeleň a využijeme její potenciál pro ochlazení mikroklimatu v letních měsících.
 • Oživíme prostor po bývalém kině Evropa (Kolčugino) včetně vodní plochy.
 • Plánujeme dokončit rekonstrukci objektu bývalého KASS, kde musí být prostor také pro pobočky Chomutovské knihovny a Domečku.
 • Při plánování i úpravě veřejných prostranství a budov budeme klást důraz na bezbariérovost a snadnou mobilitu pro pěší.
Image