V roce 2015 jsme jako volební sdružení PRO Chomutov zvítězili v opakovaných komunálních volbách a získali možnost plnit náš volební program. Na jednání zastupitelstva města 12. prosince 2016 byli naši zástupci z vedení města odvoláni. Na plnění našich slibů jsme tak měli necelých 22 měsíců. Protože cítíme odpovědnost vůči občanům Chomutova, chceme jim dát možnost posoudit, co jsme za toto krátké období stihli a co se nám naopak ještě nepodařilo realizovat.

 

Co jsme stihli:

 • Dosáhli jsme úplného zákazu hazardu ve městě.
 • Ukončili jsme nevýhodnou smlouvu na podnájem areálu Kamencového jezera, ukončili jeho chátrání a zahájili první investice včetně přípravy na vybudování nového hlavního mola.
 • Dokázali jsme zachovat trolejbusovou dopravu ve městě a podpořili jsme zavedení bezplatné přepravy pro seniory a dárce krve
 • Zastavili jsme úniky peněz z Městské policie a doplnili stavy strážníků
 • Zavedli jsme novou grantovou politiku pro sportování dětí a mládeže, kulturu, sociální oblast a životní prostředí
 • Obnovili jsme samostatný odbor životního prostředí
 • Začali jsme uplatňovat neřešené reklamace v areálu Zadních Vinohrad
 • Změnili jsme budoucí tvář parku TGM dle požadavku občanů
 • Vypověděli jsme pro město nevýhodné smlouvy na provozování infocentra nebo na výlepové plochy
 • Zavedli jsme participativní rozpočet, který občanům umožní rozhodnout o investicích ve městě
 • Vytvořili jsme systém poukázek na podporu volného času dětí a mládeže pro všechny občany Chomutova od 6 do 18let.
 • Snížili jsme zadlužení města – z duhu 450mi Kč město za dva roky splatilo 130mil Kč
 • Vybudovali jsme noclehárnu pro lidi, kteří se ocitli na ulici
 • Ve spolupráci s vládní agenturou jsme připravili projekty na vybavení škol za 50mil Kč.
 • Připravili jsme vytvoření samostatného IT odboru tak, aby město nebylo nadále závislé na outsourcingu IT služeb
 • Vytvořili jsme jasný systém transparentního zveřejňování i zadávání všech městských zakázek, který je závazný i pro všechny organizace města
 • Osamostatnili a posílili jsme odbor investic, který je odpovědný za strategické plánování a investice města
 • Provedli jsme ve spolupráci s Transparency international audit zadávání zakázek na správu areálu na Zadních Vinohradech a pronájmu areálu Kamencového jezera

Co jsme nestihli:

 • Vrátit život do budovy Městských lázní (Máme projekt na kulturní a vzdělávací centrum ve spolupráci s ÚJEP a školskými organizacemi. Naši bývalí partneři však neumožnili zahájit činnost nově založené městské organizace Rekult z.ú.)
 • Vytvořit fungující systém sociálního bydlení (Je schválená koncepce, pilotní projekt ve spolupráci s MPSV i projekty na financování z evropských fondů, zatím ale nikdo nebydlí.)
 • Vybudovat nové hlavní molo na Kamencovém jezeře (Je odstraněné staré molo, které bylo v havarijním stavu, vyčištěný břeh a připravená projektová dokumentace na výstavbu nového mola. Jeho první část bude postavena až v letošním roce.)
 • Vyhlásit dluhovou amnestii na nesmyslně vysoké úroky za staré dluhy na nájemném (Zastupitelstvo sice schválilo prominutí úroků, pokud dlužníci splatí původní dluh. Zástupci bývalých koaličních partnerů však amnestii zablokovali v představenstvu Chomutovské bytové a.s.)
 • Vybudovat nové cyklostezky propojující město s Krušnými horami
 • Vykoupit byty v některých SVJ (V některých SVJ mají část bytů ve vlastnictví majitelé, kteří vybírají vysoké nájemné od sociálně slabých nájemníků, ale neplatí SVJ za služby ani do fondu oprav. Vykoupení problematických bytů městem, by byl pro některá SVJ řešením. V konkrétním případě již město oslovilo exekutora s nabídkou na odkup těchto bytů.)
 • Zavést s podporou státu domovníky v domech, kde jsou problémy s občanským soužitím (Ve spolupráci s vládní agenturou je připraven projekt, který by mě být realizován v roce 2017)

Co považujeme za důležité:

 • Udržení transparentnosti zakázek zadávaných městem
 • Zachovat absolutní zákaz hazardu ve městě
 • Realizovat všechny připravené projekty na zlepšení života na sídlištích (výkup některých bytů, zavedení domovníků, obsazení správců lokalit odpovědných za čistotu konkrétních oblastí, správci hřišť)