Inaugurační proslov Daniela Černého

plackaDaniel Černý byl 2. března 2015 zvolen primátorem Chomutova. Přečtěte si jeho proslov, který přednesl po zvolení.

 

 

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milé kolegyně a kolegové z magistrátu, vážení občané,
děkuji. Děkuji vám všem, kdo jste dali naší koalici důvěru při volbách a dopředu děkuji vám všem, kdo pomůžete s tím, aby Chomutov byl lepším místem k životu. Děkuji také vám pane primátore Mareši za práci, kterou jste pro město udělal i za vaši vstřícnost a věcnost při předání agendy.
Je pro mě neobvyklé stát na tomto místě, léta jsem strávil v opozičních lavicích. Není ale čas rozebírat pocity. Přede mnou a mými kolegy ve vedení Chomutova je neskutečně mnoho práce.
Uděláme vše pro to, abychom dostáli očekávání voličů, že s námi přichází na radnici změna. Chceme Chomutov, kde se dobře žije a na který jsou jeho obyvatelé hrdí.
Jak to uděláme?

Nebude to samozřejmě jednoduché. Víme ale, že investice do betonu a nákladných staveb nejsou tím, co stačí k tomu, aby se v Chomutově žilo lépe. Chomutov potřebuje investice do lidí.

Co tím myslím?

Jiří Hromada, prezident herecké asociace a bývalý chomutovský gymnazista k situaci v Chomutově řekl: „Přál bych si, aby po ulicích nechodili zamyšlení smutní lidé, kteří přemýšlejí, jak přežít do další výplaty, ale aby to byli veselí lidé, kteří se umí nejenom bavit a žít, ale kteří vědí, že pracovat má smysl.“ Víme, že nejsme schopní mávnutím proutku dát všem nezaměstnaným práci. Věříme ale, že spolupráce s úřadem práce, rozumné čerpání evropských dotací na smysluplné projekty nebo podpora společensky odpovědného lokálního podnikání pomohou vrátit zaměstnání a důstojnost mnoha lidem, kteří chtějí pracovat. Věříme, že investice do lidí se vyplatí a pomůže řešit i ty nejpalčivější problémy – třeba pocit bezpečí na místních sídlištích. Lidé, kteří mají legální příjem, nemají potřebu chovat se kriminálně, aby si obstarali živobytí. Mladí lidé, kteří mají práci a mohou se aktivně zapojit do občanského života, nemají potřebu experimentovat s drogami.
Investice do lidí ale neznamená jen shánět lidem práci. Z Chomutova pochází mnoho velmi talentovaných a kreativních lidí v mnoha oborech. Mnoho dalších doposud neobjevených talentů v Chomutově stále žije. Chomutov tyto lidi potřebuje! Kdo jiný by měl stát za přeměnou Chomutova než právě Chomutováci, kteří něco dobře umí?

Apeluji na všechny vás úspěšní a tvořiví Chomutováci – dělejte něco pro Chomutov. Ozvěte se, sledujte radniční web, přemýšlejte, jak se zapojit, vzpomeňte si na své dávné tajné plány a nebojte se nám je říct – třeba je rádi podpoříme, když je provedete v Chomutově.

Richard Florida, myšlenkový guru západoevropských starostů, říká, že úspěšné město potřebuje 3T. Rozvoj Talentů, Toleranci a moderní Technologie.
O talentech jsem mluvil před chvílí. Talentovaní lidé, aktivní Chomutované a lidé s dobrými nápady jsou ten nejcennější kapitál, který si každé město musí hýčkat.
Druhé T – tolerance, ta je pro zdravý rozvoj města důležitá. Můžete politicky nesouhlasit s tím, co děláme a budeme dělat. Můžete o nás kriticky psát, ale když přijdete s dobrým nápadem pro Chomutov, budeme partnery.

Schopnost upřednostnit veřejný zájem před politikařením je velký dluh, který vůči místní demokracii máme – právo na svobodný kritický názor a právo podílet se občansky či jinak na rozvoji města nesmí být v rozporu. Zdravé a úspěšné město potřebuje také tolerantní občany. To se týká třeba sousedských vztahů, úcty mladých lidí k seniorům či naopak starších lidí k aktivitám mládeže.

Třetí T reprezentují moderní technologie či inovativní nástroje při řízení města. Dnes nás poprvé mohou občané sledovat přes internet – škoda že až nyní. Internet i kamery byly vynalezeny už před dlouhou dobou. Vedení magistrátu skvěle zvládá tzv. e-government, tedy možnost vyřídit si věci na úřadě elektronicky. Primátor Mareš se zasloužil o zřízení dobíjecí stanice pro elektromobily. Inovací a neotřelých řešení Chomutov potřebuje mnohem více. A zde je opět prostor pro nápady vás, Chomutováků, kterým není rozvoj města lhostejný.

Chomutov trápí řada problémů – nezaměstnanost, užívání drog, imigrace lidí bez vztahu k městu přicházejících jen za levným bydlením, místy zanedbaná infrastruktura, necitlivé architektonické zásahy do veřejného prostoru, leckde napjaté sousedské vztahy – problémů je nepočítaně a já za naši koalici slibuji, že je nebudeme bagatelizovat, přehlížet či popírat. Základním předpokladem pro řešení problémů totiž je, si je skutečně přiznat.

Jak třeba naložit s tím, že Chomutov má pověst mafiánského města kdesi na divokém severozápadě?

Dejme Chomutovu novou tvář – ale netvořme falešné marketingové pozlátko. Netvrďme nikomu, že je tu ráj na zemi. Buďme upřímní. Využijme toho, co máme: Nemusíme totiž slibovat hory a doly, máme je. Kde jinde najdete krajinu s tolika kontrasty? Divoké a krásné Krušné hory, průmyslové dědictví, důlní jámy, pohnutá historie s nadějnou budoucností, zahraničí za humny. Přidejme k tomu ještě tolerantní, inovativní a kreativní město s aktivními občany a máte turistickou destinaci, jako žádná jiná v ČR.

Poučme se ostatně z bývalých průmyslových oblastí na severu Anglie, v Porúří, ve východním Sasku nebo třeba na Ostravsku, které svou průmyslovou minulost nakombinovaly s rozvojem kreativity a talentů a výsledkem je znatelný rozvoj turistického ruchu.

Jeden můj kolega v nadsázce říká, že Chomutov je centrum mezi Prahou, Berlínem a Drážďany. Je to smělé tvrzení, ale vrátíte-li se do historie, kdy se hotel Royal jmenoval hotel Reiter a vedle něj stál hotel Adler, Chomutov takovým centrem byl.

Většina politických proslovů končí nějakým chytrým citátem. Já žádný přichystaný nemám.
Mám pro vás jen jednu výzvu a budu se opakovat. Chomutováci, a těmi jste i vy vážení zastupitelé, buďte na své město hrdí a udělejte vše, co můžete, aby byl Chomutov lepším místem k životu s tou nejlepší pověstí.

A ještě o jednu věc vás prosím: hlídejte nás. A pokud budete mít dojem, že se vydáváme špatným směrem nebo když uvidíte, že nějaký problém přehlížíme, dejte nám to hned vědět. Je to město nás všech, politici jej jen mají spravovat.
Děkuji.