Kamencové jezero: Jak to je s výkupem majetku

V roce 2008 tehdejší rada města v čele s primátorkou Ivanou Řápkovou pronajala areál Kamencového jezera (KJ) městské společnosti Správa sportovních nařízení s.r.o. (dnes Kultura a sport s.r.o.). Městská společnost následně se souhlasem rady areál dala do podnájmu společnosti CV Relax a.s., kterou zastupoval pan Zdeněk Fojtík. Již v té době řada občanů poukazovala na nevýhodnost smlouvy. Město se totiž zavázalo areál nadále udržovat a platit jeho ostrahu, zisky z provozu areálu ale připadly společnosti CV Relax.  Společnost CV Relax postavila se souhlasem rady města na městských pozemcích řadu staveb – areál Banda, Grill bar, bar Seník, kanalizaci a veřejná WC (s dotací 5 milionů korun od Ústeckého kraje). Celkově však vybavení jezera a původní budovy udržovány nebyly a tak areál výrazně zchátral.

Jezero zpět pod město

V roce 2016, kdy jsme se podíleli na vedení města, společnost CV Relax oznámila, že jezero pro veřejnost na letní sezónu neotevře. Rada města následně nevýhodnou smlouvu ukončila a areál KJ se vrátil do přímé správy města.
Přestože již v tomto roce město do areálu výrazně investovalo,  bylo jeho provozování obtížné – město kupříkladu nemohlo nabídnout návštěvníkům jezera veřejné toalety, neboť ty byly v majetku společnosti CV Relax. Proto bylo již v roce 2016 zahájeno jednání o výkupu majetku CV Relax. Na nemovitý majetek společnosti CV Relax byly postupně vypracovány dva posudky. Jeden znalec dospěl k částce 26,1mil Kč a druhý 20,2mil Kč.

Přes naše protesty výkup za 26 milionů

Protože část majetku (veřejné toalety) byla postavena za dotace z veřejného rozpočtu, rozhodlo zastupitelstvo, že navrhovanou kupní cenu sníží o část dotace, jinak by si občané města ze svých daní nemovitost koupili vlastně podruhé. V březnu 2018 zastupitelstvo schválilo navrhovanou kupní cenu ve výši 18,1 milionu korun. Společnost CV Relax následně oznámila, že na nabídku nepřistoupí. Přestože žádné další oficiální jednání se společností CV Relax neproběhlo, rozhodli se zástupci vládnoucí koalice navýšit kupní cenu o celých 8 milionů. Přes protesty PRO Chomutova tak na jednání zastupitelstva 16. dubna 2018 prosadili cenu 26,1 milionů korun.

Novák se dočkal

Zdá se, že Alexandr Novák, který panu Fojtíkovi na Kamencové jezero peníze půjčil, musel čekat až na současnou vládu města (ANO, Nový Sever, ČSSD a KSČM), aby svou investici úspěšně zhodnotil.