Náklady na kampaň k 5. 10. 2014

Souhrn příjmů a výdajů na kampaň PRO Chomutov – volby 2014

 

[ezcol_1half] Příjmy (Kč včetně DPH)

Spolek PRO Chomutov 25 500 

Strana zelených 23 000

Dary kandidátů 102 000

Dary ostatní 12 500 

CELKEM 163 000 Kč[/ezcol_1half]

[ezcol_1half_end]Náklady na kampaň

Výdaje (Kč včetně DPH)

Výlep plakátů 1 565 

Práce grafika 15 000

Tisk pohlednic 12 000

Roznos pohlednic 6 731

Zápalky 8 010

Placky 2 723

Tisk bannerů a stínítek 32 332

Tisk velkých bannerů 8 228

Tisk samolepek 920

Tisk A3 letáků a plakátů 27 192

Roznos letáků 8 615

Tisk plakátů do MHD 1 717

Reklama v MHD 11 374

E-reklama 4 250 Kč

CELKEM 140 657 Kč[/ezcol_1half_end]