Quo vadis DPCHJ? Aneb, jak má vypadat veřejná doprava v Chomutově.

Zastupitel David Palán píše, jak se podařilo zachránit trolejbusy a co je třeba zlepšit, aby veřejnou dopravu chtěli Chomutované více využívat.

V roce 2016 se nám podařilo zmařit plán místních komunistů na likvidaci trolejbusů a jejich nahrazení autobusy na plyn. DPCHJ poté nakoupil moderní trolejbusy a my čekali, že s nákupem nových vozidel dozná MHD v aglomeraci Chomutov-Jirkov zásadního zlepšení. Bohužel, nestalo se tak. Služby MHD dlouhodobě stagnují ve všech směrech – jezdí málo spojů, jízdní doby únavně prodlužuje nástup pouze předními dveřmi a zastaralé platební terminály.

Doprava v Chomutově je málo veřejná

Málo spojů, dlouhá jízdní doba, ale kdo by za takové služby čekal nízkou cenu, podivil by se velice. Obyčejné (plné) jízdné si lze předplatit za 1540,- Kč pouze na 90 dní. Aby si tedy pořídil jízdné na celý rok, zaplatí dospělý cestující bez nároku na slevu 6160,- Kč a musí na to myslet každý čtvrtrok znovu. V Praze si tentýž dospělý Lítačku na rok pořídí jednorázově za 3650,- Kč a dostane za svých 10,- Kč/den neskonale pestřejší nabídku spojů, které jezdí 24 hodin denně. Cestující tam nastupují libovolnými dveřmi a přitom si mohou zakoupit jízdenky z automatu přímo na zastávce ještě před příjezdem spoje nebo třeba platební kartou až po nástupu do vozidla.

David Palán

Vše ovšem mohlo vypadat úplně jinak! V roce 2018 si Ústecký kraj společně s DPCHJ nechal vypracovat analýzu optimalizace obsluhy oblasti Chomutovsko veřejnou dopravou. Výsledky této studie byly překvapující.

Dopravní experti totiž spočetli, že se stávajícím počtem zaměstnanců a vozidel (trolejbusů a autobusů) by při realizaci navržené změny trasování linek bylo možné, aby naše trolejbusy najezdily o 23 % a autobusy o 7 % km více (o víkendech dokonce o 26 % a 16 % více). To znamená, že naši stávající řidiči by místo dlouhých prodlev na konečné se svými vozy hravě zvládli obsloužit celých 800 km spojů denně navíc.

Kromě toho by navržené úpravy vyřešily systematicky také vazby MHD na železniční dopravu, využití kombinace linek MHD a DÚK, zvýšení přesnosti a spolehlivosti provozu, odpovídající četnost obsluhy významných bodů, četnější obsluhu průmyslových oblastí a některé opakující se typy stížností cestujících.

Jak se tato analýza projevila do praxe? Paradoxně nijak, DPCHJ ji více méně ignoroval a do dnešního dne nepřišel ani s vlastní vizí, jak dopravní obslužnost zlepšit. Bojí se současné vedení změn nebo by je nedokázalo uřídit? Ať je to jakkoli, PRO Chomutov se nesmíří se stávajícím stavem.

Co s tím uděláme?

Zavedeme potřebné změny, modernizujeme a rozšíříme trolejbusové vedení, zrychlíme odbavení cestujících, navýšíme četnost spojů a přitom nezapomeneme ani najít cesty, jak MHD učinit cenově dostupnou. Dobře si totiž uvědomujeme, že skutečně funkční veřejná doprava je ta, kterou se lidem skutečně vyplatí užívat a sami jí dají přednost před cestou osobním automobilem.