Report ze zastupitelstva 12. 12. 17

Včerejší zastupitelstvo bylo trochu o odpadech. Tady krátký PRO report:

???? Prosadili jsme zrušení poplatku za odpady. Dosavadní poplatek byl neefektivní a zároveň nikoho nemotivoval třídit. Město dosud vybíralo 250 Kč na osobu a rok. V ideálním případě by vybralo 12, 5 milionu Kč. Ve skutečnosti se vybere jen 11, 5 milionu Kč. Administrace poplatku za odpady stojí město ročně 3,5 milionů. Vzhledem k tomu, že finanční situace města je nyní dobrá, navrhli jsme úplné zrušení poplatku s tím, že rozdíl 8 milionů město doplatí z rozpočtu.
Stejné rozhodnutí udělala v nedávné době třeba Karviná.

♻️ Kritizovali jsme plán odpadového hospodářství, který sice do roku 2021 slibuje zdvojnásobit množství separovaného odpadu, ale obsahuje jen minimum konkrétních kroků, jak toho dosáhnout a vůbec se nezabývá tím, jak to financovat. Po naší kritice se nám podařilo prosadit usnesení, které ukládá radě do půl roku předložit plán konkrétních kroků, které povedou ke zlepšení třídění odpadů a to včetně financování.

????Zastupitelstvo projednalo návrh současné koalice na zvýšení odměn zastupitelům o celkovou částku 1,1 mil za rok. Nevidíme důvod pro tak razantní nárůst. Náš kompromisní návrh však odezvu nenašel. V rozpočtu by se tak ovšem ušetřilo 640 tis. Kč.

???? Protestovali jsme proti zrušení dětského hřiště v Borové. Město mělo investovat do odhlučnění hřiště, ne rušit.

???? Město schválilo demolici domu č.p. 5379 v Riegrově ulici.

Tak si užívejte Adventu.