Vy víte, že to chce změnu

pivivarA proč vlastně volit PRO Chomutov? Protože chceme město, jehož rozvoj zajišťují poctiví lidé, nikoliv politici, kteří pracují ve prospěch úzké skupiny vyvolených a při předražených zakázkách okrádají všechny obyvatele o lepší budoucnost.
Aby se v Chomutově opravdu dobře žilo, musí být místem, kde lze slušně bydlet, podnikat, vychovávat děti a smysluplně trávit volný čas ve zdravém prostředí. Budeme podporovat místní aktivní a podnikavé občany v jejich činnosti ve prospěch místní ekonomiky a společenského života. Podporu lokálního byznysu chápeme ne jako malou domů přátelům radnice, ale jako tvorbu prostředí, v kterém schopní podnikatelé mohou vést své firmy a zaměstnávat místní obyvatele a nejsou v nevýhodě s těmi, kdo sedí na radničních a dotačních penězích. Tito neslušní byznysmeni totiž patří do vězení, ne do vedení obce.
Fyzická obnova prostředí a velké investice do infrastruktury Chomutov nespasí. Je třeba investovat do lidí. Proto hodláme podporovat místní talentované lidi, investujeme do rozvoje místního společenského a komunitního života a do vzdělávání.
Chomutováci nejlépe vědí, co je v Chomutově třeba. Nebudeme jen předstírat, že nás to zajímá. Náš primátor bude mít každé tři týdny pravidelné pondělní procházky po městě, kdy pěšky projde celé město a přímo na ulici od lidí zjistí, jak se Chomutovanům žije a co potřebují.
Do sociálních problémů se člověk v našem městě dostane snadněji než jinde. Hůře se z nich ale dostává. Proto je třeba vytvořit funkční síť podpůrných služeb, která nikoho nenechá padnout na úplné dno, z kterého nebude návratu. Zasadíme se za zákaz hazardních her a důslednou prevenci v oblasti bezpečnosti. Více strážníků celkem, méně strážníků v autech a více na ulicích. Revitalizujeme nebezpečná místa ve městě třeba zbudováním odpočinkových zón, hřišť nebo zázemí pro místní spolky či podnikatele.
Jsme chomutovští patrioti a PRO Chomutov není podnikatelský záměr jako některá jiná uskupení. Proto budeme investovat městské prostředky ne dle zadání podnikatelů v pozadí, ale jen do projektů, které prokazatelně zlepší život místních obyvatel, třeba vytvořením nových pracovních míst. Za málo peněz může být hodně muziky.

A jsme skvělý tým: http://www.procv.cz/jdetevolit/kandidatka/